Okenní páska Vario Plus

 • páska těsní připojovací spáru při montáži oken a dveří
 • páska je variabilní z hlediska vlhkosti 
 • prostupnost vodních par testována Ústavem pro výzkum materiálů ve stavebnictví (MFPA) v Lipsku
 • páska pro vnitřní a venkovní použití, proto je vyloučena záměna
 • v závislosti na ročním období reguluje vlhkost ve spáře
 • zaručuje dlouhodobé utěsnění podle RAL
 • elastická v příčném směru
 • lze omítat, přetíratelná, s integrovaným butylovým těsnicím pásem

Pokládka:

 • plochy, na které se páska pokládá, musejí být suché a zbavené oleje, tuku a prachu. U silně porézních podkladů (např. beton, pórobeton, pevná omítka, ocel bez povrchové úpravy, surové dřevo, surové sklo) se doporučuje primer (číslo výr. 6880 8 500)
 • stáhněte ze samolepicího pásu ochrannou fólii a nalepte pásku na okenní rám
 • v rozích utvořte vždy smyčku, lepicí pásy smyček přitlačte k sobě
 • pásky nepokládejte pod napětím (předejdete tak vzniku smyčky z protažení)
 • vyrovnejte okenní díl, upevněte ho a aplikujte izolační materiál (1K polyuretanovou pěnu)
 • přitlačte butylový pás vzduchotěsně k ostění
Zobrazit flip katalog
  Probíhá zpracování ...
No.
Název
Počet × PU = množství Balení
Dokumenty pro Okenní páska Vario Plus