Ochrana dat

Prohlášení k ochraně dat

Společnost FÖRCH je potěšena Vaši návštěvou na našich webových stránkách a Vaším zájmem o náš podnik a naše produkty. Ochranu Vašich soukromých dat nebereme na lehkou váhu a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili dobře. Ochrana Vaší privátní sféry při zpracování osobních dat je pro nás důležitá, a proto ji zohledňujeme při podnikových procesech. Osobní data, která jsou získávána při návštěvě našich webových stránek, zpracováváme v souladu s právními ustanoveními k ochraně dat v zemi, ve které se nachází pracoviště zodpovědné za zpracování dat. Webové stránky FÖRCH mohou obsahovat odkazy (linky) na webové stránky jiných dodavatelů, na které se toto prohlášení k ochraně dat nevztahuje.

Získávání a zpracování osobních dat

Když navštívíte naše webové stránky, uloží naše webové servery standardně IP adresu, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetu, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, webovou stránku, kterou jste u nás navštívili, a datum a dobu trvání návštěvy. Osobní data se ukládají pouze tehdy, když nám je Vy sami uvedete, např. v rámci registrace, ankety, soutěže o ceny nebo za účelem uzavření smlouvy.

Použití osobních dat a jejich předání dalším subjektům pouze k přesně vymezeným účelům

Společnost FÖRCH používá Vaše osobní data k účelům technické správy webových stránek, k správě dat o zákaznících a pro marketing pouze v nezbytném rozsahu daném účelem. Osobní data jsou předávána státním institucím a úřadům pouze v rámci závazných národních předpisů. Naši pracovníci, obchodní zástupci a prodejci jsou povinni zachovávat mlčenlivost.

Možnost volby

Chtěli bychom Vaše data používat k tomu, abychom Vás mohli informovat o svých produktech a službách a popřípadě zjišťovat Vaši spokojenost s nimi. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s tím nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv sdělit, abychom Vaše data mohli zablokovat. Další informace najdete na příslušné webové stránce.

Cookies

Společnost FÖRCH používá cookies, aby mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimalizovat strukturu webových stránek. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na Vašem pevném disku. To usnadňuje navigaci a poskytuje vysokou míru komfortu při používání webových stránek. Cookies nám rovněž pomáhají při identifikaci obzvláště populárnách oblastí naší internetové nabídky. Tak můžeme upravovat obsahy internetových stránek cíleně podle Vašich potřeb a vylepšovat svou nabídku pro Vás. Cookies se mohou používat pro zjištění , zda Váš počítač již komunikoval s našimi stránkami. Stačí identifikovat cookie na Vašem počítači. Pokud k tomu dáte souhlas, osobní data se pak mohou ukládat do cookies, např. pro usnadnění chráněného přístupu online, abyste nemuseli pokaždé znovu zadávat uživatelské jméno a heslo.

Samozřejmě můžete naše webové stránky navštěvovat také bez cookies. Většina internetových prohlížečů (browserů) akceptuje cookies automaticky. Ukládání cookies na svém pevném disku můžete zabránit tím, že v nastavení prohlížeče zvolíte *Neakceptovat cookies*. Informace, jak to funguje v konkrétním případě, najdete v návodu či nápovědě k svému internetovému prohlížeči. Na svém počítači můžete již uložené cookies kdykoliv vymazat. Když cookies neakceptujete, může to však vést k funkčním omezením našich nabídek.

Na Vašem počítači se ukládají tyto cookies:

  • Dočasná cookie konkrétní relace (Vaší konkrétní návštěvy na našich stránkách)
  • Při přihlašování: dočasná nebo trvalá autentizační cookie
  • Při používání Schránky (pro nezávaznou poptávku): trvalá cookie pro identifikaci
  • Při používání Nákupního košíku: trvalá cookie pro identifikaci

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, nástroj pro webovou analýzu od společnosti Google Inc. ("google"). Program Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají na Vašem  počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace o Vašem používání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy), získané pomocí cookie, se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Google tyto informace používá pro vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, pro sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele těchto stránek a pro poskytováí dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Rovněž společnost Google předává tyto informace případně třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud se jedná o třetí subjekty, které tato data zpracovávají na zakázku pro Google. Firma Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými daty. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého internetového prohlížeče (browseru): upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Používáním těchto webových stránek dáváte svůj souhlas k zpracování dat získaných o Vás společností Google ve zde popsaném rozsahu a ke zde uvedenému účelu.

Bezpečnost

Společnost FÖRCH provádí technická a organizační opatření, aby Vaše námi spravovaná data ochránila před manipulacemi, ztrátou, zničením a přístupem neoprávněných osob. Svá bezpečnostní opatření průběžně vylepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

Právo být informován

V souladu s platnými zákony Vám společnost FÖRCH na požádání pokud možno obratem písemně sdělí, zda a jaká osobní data o Vás jsou u nás uložena. Pokud bychom navzdory naší snaze o správnost a aktuálnost dat měli uloženy chybné informace, rádi je na požádání opravíme.

Autorská práva

Copyright 2009-2022 FÖRCH. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafiky, zvukové záznamy, videozáznamy a animační soubory, jakož i jejich aranžmá podléhají autorskému právu a ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmějí se kopírovat, měnit a používat na jiných webových stránkách ani k obchodním účelům, ani za účelem dalšího šíření. Některé webové stránky FÖRCH obsahují také materiál, který podléhá autorskému právu těch subjektů, kteří nám tento materiál dali k dispozici.

Značky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky uvedené na webových stránkách FÖRCH zákonem chráněné ochranné známky společnosti FÖRCH.

topic-page

Společnost FÖRCH by Vám chtěla poskytovat inovativní a informacemi nabitý internetový program. Doufáme proto, že se z kreativní podoby našich webových stránek radujete stejně jako my. Prosíme Vás však o pochopení, že společnost FÖRCH musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv, a tyto webové stránky nemohou v žádném případě poskytovat licenční práva k duševnímu vlastnictví firmy FÖRCH.

topic-page

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádný příslib nebo záruku, ať již výslovnou nebo nevyslovenou. Obzvláště nepředstavují žádný nevyslovený příslib nebo záruku ohledně vlastností produktu, obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely nebo neporušení zákonů a patentů.

 Na našich webových stránkách najdete také odkazy (linky) na jiné stránky na internetu. Chtěli bychom Vás upozornit na to, že nemáme žádný vliv na uspořádání a obsah stránek, na které odkazujeme. Nemůžeme proto ani ručit za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací poskytovaných na oněch stránkách. Tímto se ditancujeme od všech obsahů oněch stránek. Toto prohlášení platí pro všechny na našich stránkách uvedené odkazy na externí stránky a jejich obsahy.